Du học ngành STEM – Tăng cao cơ hội định cư Mỹ cho du học sinh Việt

Nền kinh tế, những công ty công nghệ và các trường đại học Mỹ có một sự biết ơn đối với du học sinh quốc tế. Không có sinh viên nước ngoài, Mỹ sẽ có ít sinh viên tốt nghiệp và các cá nhân có trình độ học vấn cao có nền tảng về khoa học và kỹ thuật, và thậm chí sẽ có một khoảng thiếu hụt nhân tài đáng kể giữa nhu cầu kinh tế và khả năng đáp ứng nhu cầu đó. Đó là kết luận của một phân tích mới về dữ liệu giáo dục của Quỹ Quốc gia về Chính sách của Mỹ (NFAP).

Du học ngành STEM - Tăng cao cơ hội định cư Mỹ cho du học sinh Việt

Theo nghiên cứu của NFAP, phân tích dữ liệu từ Quỹ Khoa học Quốc gia: “Tại các trường đại học Hoa Kỳ, sinh viên nước ngoài chiếm 82% sinh viên tốt nghiệp toàn thời gian về kỹ thuật dầu khí, 74% về kỹ thuật điện, 72% về khoa học máy tính và thông tin…” . Tham khảo thêm số liệu tại bảng dưới đây

Ngành Phần trăm sinh viên quốc tế Sinh viên quốc tế (sinh viên đã tốt nghiệp) Sinh viên Mỹ (sinh viên đã tốt nghiệp)
Kỹ thuật dầu khí 82% 803 181
Kỹ thuật điện 74% 26,343 9,083
Khoa học CNTT 72% 44,786 17,334
Kỹ thuật sản xuất công nghiệp 71% 6,554 2,632
Thống kê 70% 5,497 2,406
Kinh tế 67% 8,023 4,049
Kỹ thuật xây dựng dân dụng 61% 8,775 5,527
Kỹ thuật cơ khí 58% 11,215 8,130
Kinh tế nông nghiệp 58% 766 564
Toán học ứng dụng 56% 9,902 7,876
Kỹ thuật hóa chất 54% 4,590 3,975
Kỹ thuật luyện kim/vật liệu 53% 2,981 2,671
Khoa học vật liệu 52% 713 660
Khoa học Dược phẩm 50% 1,790 1,827

(Nguồn : National Foundation for American Policy (NFAP)

VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA DU HỌC SINH TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHỆ 

Du học sinh đóng góp nhiều vào các nhóm ngành STEM

Tại nhiều trường đại học Mỹ, các chương trình quan trọng sau đại học không chắc sẽ có sẵn cho sinh viên Mỹ nếu không có học phí, trợ lý nghiên cứu và quy mô kinh tế được cung cấp bởi du học sinh. “Về kỹ thuật điện, phần lớn sinh viên sau đại học toàn thời gian (thạc sĩ và tiến sĩ) là sinh viên quốc tế tại 88% các chương trình sau đại học của Hoa Kỳ với ít nhất 30 sinh viên, hoặc tổng số 149 trường đại học Hoa Kỳ,” NFAP báo cáo. “Trong khoa học máy tính và thông tin, phần lớn sinh viên sau đại học toàn thời gian là sinh viên quốc tế tại 211 trường đại học, chiếm 78% các chương trình sau đại học của Hoa Kỳ với ít nhất 30 sinh viên.” Và việc các du học sinh định cư Mỹ sau khi tốt nghiệp sẽ đóng góp lớn vào lực lượng lao động ngành STEM

Ngành Các trường đại học Mỹ có hơn 50% sinh viên quốc tế theo học chương trình sau đại học Tỷ lệ phần trăm các trường Đại học Mỹ có đa số Sinh viên Quốc tế theo học chương trình sau Đại học
Kỹ sư điện 149 88%
Kỹ thuật sản xuất công nghiệp 65 86%
Kinh tế 86 80%
Thống kê 60 79%
Khoa học CNTT 211 78%
Kỹ thuật xây dựng dân dụng 93 76%
Kỹ thuật Cơ khí 101 67%
Kỹ thuật luyện kim/vật liệu 36 63%
Khoa học Dược phẩm 29 63%
Kỹ thuật hóa chất 55 61%
Toán học ứng dụng 83 54%

(Nguồn : National Foundation for American Policy (NFAP)

Thêm vào đó, nhà kinh tế Kevin Shih kết luận: “Ở cấp độ sau đại học, du học sinh Mỹ không lấn át, mà thực sự làm tăng tỷ lệ nhập học trong nước. Nghiên cứu của NFAP chỉ ra rằng, “Sự gia tăng cả về quy mô và số lượng các chương trình sau đại học về khoa học và kỹ thuật tại các trường đại học của Hoa Kỳ cho thấy việc đăng ký học của sinh viên Hoa Kỳ không bị hạn chế do thiếu chỗ tại các trường sau đại học của Hoa Kỳ.”

Du học sinh sau đại học ngành STEM đóng góp gì cho Mỹ ? 

Một nguồn nhân tài khác là các nhà nghiên cứu sau tiến sĩ. “Nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ hỗ trợ nghiên cứu quan trọng tại các trường đại học Hoa Kỳ sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ,” phân tích NFAP giải thích. “56% nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ tại các trường đại học Hoa Kỳ là công dân nước ngoài làm việc với thị thực tạm thời, bao gồm 73% trong kỹ thuật điện (954 postdocs vào năm 2019), 72% trong luyện kim và kỹ thuật vật liệu, 69% trong kỹ thuật cơ khí, 68% trong hóa chất. kỹ thuật, 66% trong nghiên cứu ung thư và ung thư (1.202 postdocs), 66% trong vật lý (1.785 postdocs), 64% trong máy tính và khoa học thông tin, 63% trong hóa học, 53% trong sinh học thần kinh và khoa học thần kinh (1.179 postdocs) và 49% (1.951 postdocs) trong y học lâm sàng.

Kết luận

Hiện tại, việc lựa chon du học (đại học hoặc sau đại học) ngành “STEM” sẽ đem lại cơ hội định cư cao vì Mỹ luôn ưu tiên các cá nhân trong ngành này. Đây chính là thời điểm tốt mà du học sinh hoặc những người có bằng cấp cao ở Việt Nam torng ngành STEM nên nhanh chóng tận dụng để kiếm cho mình cơ hội được học tập, làm việc và định cư ở Mỹ. Những chương trình định cư theo diện việc làm phù hợp nhất bao gồm EB-1A (diện dành cho người có năng lực nổi trội), EB2 National Interest Waiver (diện dành cho cá nhân xuất sắc), EB2 Advanced Degree (diện bằng cấp cao), EB3 Professional (diện Chuyên gia).

Xem thêm:

Con đường định cư Mỹ cho du học sinh Việt. Lựa chọn H-1B hay EB3?

Liên hệ Close
Đăng ký