Cập Nhật Về Luật Di Trú Mỹ Cho Khung Thời Gian Và Chi Phí Xử Lý Nhanh

date 07/04/2022
date 842

Vào ngày 29/3/2022, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ ra thông báo về việc mở rộng “Dịch vụ xử lý nhanh” cho đơn I-539, I-765, và những đơn I-140 nhất định của diện EB-1 và EB-2

Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 31/5/2022

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) dự định triển khai, thông qua phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn, dịch vụ xử lý nhanh có sẵn cho đơn I-539, đơn I-765 và đơn I-140 trong năm 2022. USCIS có kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn bằng cách mở rộng tính đủ điều kiện cho dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh đối với những người nộp đơn I-140 diện EB-1 (giám đốc điều hành hoặc quản lý đa quốc gia) hoặc EB-2 (cá nhân có bằng cấp cao hoặc có khả năng xuất sắc – diện Miễn trừ vì lợi ích quốc gia).

Các thay đổi về khung thời gian và chi phí đáng chú ý từ USCIS. Lưu ý: mức phí và khung thời gian xử lý sẽ dựa trên các loại visa khác nhau.

LOẠI VISAPHÍ USCISKHUNG THỜI GIAN XỬ LÝ 
Đơn I-140 dành cho visa EB-1C / EB2.NIW$2,500.0045 ngày
Đơn I-140 $2,500.0015 ngày
Đơn I-539 cho việc chuyển diện visa không định cư (F-1,F-2, J-1,J-2,M-1,M-2) hoặc kéo dài tình trạng cư trú (E-1,E-2,E-3,H-4,L-2,O-3,P-4,R-2)$1,750.0030 ngày
Đơn I-765 – Giấy phép làm việc $1,500.0030 ngày

Xem thêm : 

Các Hành Động Của USCIS Để Cải Thiện Hệ Thống Nhập Cư

Làm Thế Nào Để Hồ Sơ Định Cư Được Xử Lý Nhanh ? 

Liên hệ Close
Đăng ký