USCIS Điều Chỉnh Quy Trình Quản Lý Hồ Sơ Xin Visa EB5 Còn Tồn Đọng

date 08/04/2020
date 804

đầu tư diện eb5

Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) xin thông báo thay đổi quy trình xử lý Đơn I-526 Đơn Xin Thị Thực Đầu Tư Định Cư từ việc xử lý theo thứ tự hồ sơ nộp trước được xử lý trước (first in, first out) sang phương án xử lý những thị thực sẵn có.

Phương án xử lý mới này phù hợp với các quy trình xử lý của cơ quan cấp thị thực sẵn có khác, và nhất quán hơn với mục đích của quốc hội dành cho Chương Trình Đầu Tư Định Cư EB5 cũng như gia tăng tính công bằng trong việc quản lý chương trình.

Phó Giám Đốc USCIS Mark Koumans chia sẻ: “Việc thay đổi cách xử lý của chúng tôi từ việc xử lý theo thứ tự hồ sơ nộp trước được xử lý trước (first in, first out) sang cách thức ưu tiên cho các hồ sơ liên quan đến cá nhân đến từ các nước mà thị thực hiện đang sẵn có phù hợp hơn với chương trình EB5 cũng như với mục đích của quốc hội và giúp các bước xử lý nhất quán hơn với các hoạt động khác của USCIS. Phương án xử lý mới này đảm bảo tính công bằng, cho phép đơn xin của các đương đơn đủ điều kiện nộp hồ sơ EB5 từ các quốc gia thiểu số được phê duyệt kịp thời để nhận xét duyệt thị thực.”

Xem thêm các bài viết:
Những điều cần biết về đầu tư trực tiếp diện EB-5
Định cư Mỹ EB-5 có dành cho bạn?
Định cư Mỹ diện EB-5 có khả thi không?
Diện EB-1C phương án thay thế chương trình đầu tư định cư EB-5

Việc thay đổi phương án xử lý này nhất quán với quy trình xử lý của cơ quan đối với Đơn I-130 – Đơn Xin Bảo Lãnh Thân Nhân – thuộc diện nằm trong số lượng visa quy định. Quy trình mới đối với xét cấp thị thực sẵn có này chỉ đơn giản là ưu tiên cho các đương đơn mà visa hiện đang sẵn có, hoặc sẽ sớm sẵn có, và sẽ không tạo ra bất kỳ ràng buộc nào về mặt pháp lý hoặc làm thay đổi các quy định chính quy.

Các đương đơn đến từ các quốc gia mà visa hiện đang sẵn có giờ đây sẽ có thể tận dụng tốt hơn việc phân bổ visa EB5 hàng năm theo từng quốc gia. Quy trình mới đối với xét cấp thị thực sẵn có này sẽ áp dụng cho các đơn xin đang chờ duyệt kể từ ngày thay đổi này có hiệu lực. USCIS sẽ thực thi phương án xử lý thị thực sẵn có vào ngày 31/03/2020.

Trên đây là những giải đáp cho bạn về thay đổi quy trình xử lý visa diện EB5. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy gửi đến US Direct IMM, luật sư Mỹ sẽ trực tiếp tư vấn cho bạn!

Nguồn: USCIS

Liên hệ Close
Đăng ký