USCIS Mở Lại Dịch Vụ Xử Lý Hồ Sơ Nhanh Từ Ngày 01/06/2020

date 04/06/2020
date 499

Kể từ thứ Hai ngày 1/6/2020, USCIS sẽ mở lại dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh.

Tất cả đơn I-140, trừ những đơn đại diện cho Nhà quản lý / Nhà điều hành đa quốc gia và diện Miễn Trừ Vì Lợi Ích Quốc Gia, có thể nộp xin hoặc ưu tiên xét duyệt nhanh. (LƯU Ý – đơn I-140 đại diện cho Nhà quản lý / Nhà điều hành đa quốc gia và diện Miễn Trừ Vì Lợi Ích Quốc Gia không được phép xét duyệt nhanh)

Nguồn: USCIS

Xem thêm các bài viết
Quận Cam chào đón hơn 600 người trở thành công dân Mỹ
USCIS thông cáo hướng dẫn mới về hồ sơ di trú
Mỹ banh hành quy định về gánh nặng xã hội

Liên hệ Close
Đăng ký