Yêu Cầu Tạo Việc Làm Của Chương Trình EB-5

date 10/04/2022
date 575

Trung tâm Khu vực là một đơn vị kinh tế được USCIS cho phép bao gồm cả công việc làm trực tiếpgián tiếp theo yêu cầu tạo việc làm của chương trình EB-5.

Trung tâm khu vực có thể là một tổ chức tư nhân hoặc nhà nước nhằm cải thiện năng suất của một khu vực,Thị thực nhà đầu tư Hoa Kỳ (EB-5) do Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) giám sát theo Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5. Thị thực EB-5 là thị thực ưu tiên thứ năm dựa trên việc làm .

Để có được thị thực nhà đầu tư Hoa Kỳ, doanh nhân hoặc nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể, chẳng hạn như đầu tư vào một doanh nghiệp Hoa Kỳ số tiền $800.000 hoặc $1,05 triệu (tùy thuộc vào nơi đầu tư).

Ngoài ra, khoản đầu tư EB-5 phải duy trì hoặc tạo ra tối thiểu 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động đủ tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ. Việc tạo ra hoặc duy trì việc làm này phải thực hiện trước khi nhà đầu tư nộp đơn I-526, hoặc phải được chứng minh, thông qua một kế hoạch kinh doanh, rằng công việc sẽ được tạo ra trong thời hạn hai năm thường trú có điều kiện của nhà đầu tư. Các công việc phải được duy trì trong suốt thời gian hai năm thường trú có điều kiện cho đến khi nhà đầu tư nộp đơn I-829 để loại bỏ các điều kiện.

Việc làm được tạo ra trong các dự án EB-5 được định nghĩa là việc làm trực tiếp, gián tiếp hoặc được phát sinh. Trong một số trường hợp, người nộp đơn xin thị thực EB-5 có thể phải chứng minh rằng vốn EB-5 giúp tạo ra các công việc trực tiếp cho nhân viên làm việc ngay trong doanh nghiệp nhận khoản đầu tư này.

yêu cầu tạo việc làm của chương trình eb5

Yêu cầu tạo việc làm của các dự án Trung Tâm Khu Vực và Đầu Tư Trực Tiếp

Các Trung tâm Khu vực EB-5 được thành lập theo Chương trình Thí điểm Nhà đầu tư Nhập cư vào năm 1992 thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng vốn đầu tư  trong nước và tạo công ăn việc làm. Các trung tâm khu vực phải được USCIS chỉ định. USCIS có các tiêu chí cụ thể để chỉ định trung tâm khu vực, chẳng hạn như phương pháp vận hành, thông qua các mô hình kinh tế, cách mà vốn EB-5 sẽ tạo ra việc làm, và đề xuất về cách thức trung tâm khu vực sẽ tác động tích cực đến khu vực hoặc nền kinh tế Hoa Kỳ.

Một trong những lợi ích của việc đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm Khu vực là khả năng tạo ra việc làm gián tiếp và công việc phát sinh, cũng như các công việc trực tiếp, nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm cho khoản đầu tư EB-5.

Mặt khác, khoản đầu tư EB-5 vào các tổ chức thương mại không phải là trung tâm khu vực cần phải tạo ra 10 công việc toàn thời gian trực tiếp trong doanh nghiệp đã nhận đầu tư.

Công việc trực tiếp

Một công việc trực tiếp là một vị trí có thể xác định và là công việc thực tế dành cho công nhân và nhân viên Hoa Kỳ đủ điều kiện. Những công việc này được hình thành trong quá trình hoạt động kinh doanh mà doanh nhân nước ngoài đầu tư vốn EB5 theo yêu cầu của chương trình. Mỗi vị trí phải là toàn thời gian; điều này có nghĩa là mỗi nhân viên tại doanh nghiệp nhận khoản đầu tư EB-5 làm việc ở vị trí này cần có ít nhất 35 giờ làm việc mỗi tuần.

Một lựa chọn thay thế cho vị trí toàn thời gian bao gồm tùy chọn chia sẻ công việc. Trong một thỏa thuận chia sẻ công việc, những nhân viên đủ điều kiện có thể chia giờ làm một vị trí toàn thời gian cho nhau. Trong trường hợp này, cùng một lượng giờ mà một nhân viên toàn thời gian làm việc có thể được chia cho các cá nhân theo thỏa thuận chia sẻ công việc. Các vị trí bán thời gian, ngay cả khi tổng số giờ bằng với vị trí toàn thời gian, thì có thể không được gộp lại để đáp ứng những yêu cầu này.

Công việc gián tiếp

Công việc gián tiếp được tạo ra tại các cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp thương mại có liên đới hoặc liên kết với Trung tâm khu vực EB-5. Những công việc này vẫn được cho là đã được tạo ra từ vốn đầu tư của nhà đầu tư nhập cư. USCIS chỉ cho phép tính các công việc gián tiếp trong trường hợp đầu tư EB-5 thông qua các trung tâm khu vực do USCIS chỉ định. Công việc gián tiếp thường được tạo ra trong các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cung ứng hoặc hàng hóa cho dự án EB-5 này.

Việc làm phát sinh

Việc làm phát sinh là những công việc được tạo ra trong cộng đồng nơi trung tâm khu vực tọa lạc. Sự gia tăng chi tiêu trong cộng đồng từ những người lao động tham gia trong các dự án EB-5 được xem là việc làm phát sinh.

Nhân viên đủ điều kiện

USCIS định nghĩa một nhân viên đủ điều kiện là một cá nhân được phép làm việc tại Hoa Kỳ. Nhân viên đủ tiêu chuẩn có thể là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân. Nhân viên đủ điều kiện có thể bao gồm cả những người được hủy trục xuất và những người hiện đang sống ở Hoa Kỳ, các thường trú nhân có điều kiện, và người tị nạn. Các cá nhân không đủ tiêu chuẩn trở thành nhân viên để tính cho số lượng công việc làm tạo ra từ vốn đầu tư EB-5 bao gồm: những cá nhân không được phép làm việc tại Hoa Kỳ, doanh nhân nước ngoài xin thị thực EB-5, gia đình nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm vợ/chồng, con cái) và công dân nước ngoài sống tại Hoa Kỳ trong tình trạng không định cư (bao gồm H-1B).

Doanh Nghiệp gặp khó khăn

USCIS lưu ý rằng những người nộp đơn EB-5 chỉ có thể tạo việc làm dự phòng trong một doanh nghiệp gặp khó khăn.

Một doanh nghiệp gặp khó khăn được định nghĩa là một doanh nghiệp đã bị lỗ ròng và tồn tại trong thời gian tối thiểu là hai năm. Khoản lỗ ròng phải xảy ra trong khoảng thời gian từ 12 đến 24 tháng trước ngày ưu tiên trong đơn I-526 của người nộp đơn EB-5. Ngoài ra, khoản lỗ phải bằng tối thiểu 20% giá trị doanh nghiệp trước khi xảy ra tổn thất. 

Liên hệ với US Direct IMM để được miễn phí tư vấn diện định cư EB-5

Xem thêm:

L1 và EB5: Đâu Là Giải Pháp Tốt Hơn Để Lấy Thẻ Xanh Mỹ?

Những Thay Đổi Quan Trọng Trong Chương Trình Đầu Tư Vùng EB5

Tương Lai EB5 Sau Khi Dự Luật Mới Được Ban Hành

Những Điểm Đổi Mới Trong Chính Sách Visa EB5

Liên hệ Close
Đăng ký